Vector Tiles

Vector Tiles API cung cấp các ô Vector theo đặc tả Mapbox Vector Tile, eKMap Platform cung cấp dịch vụ Vector Tiles cho các dịch vụ bản đồ như Bản đồ OSM (nguồn dữ liệu OpenStreetMaps), Bản đồ CTM (CityMap), Bản đồ Hành chính (BDM) (địa phận, ranh giới, tên đơn vị hành chính)

Dịch vụ bản đồ OSM

Mô tả: Bản đồ OSM được chúng tôi sử dụng dựa trên nguồn dữ liệu mở của OpenStreetMap. Từ nguồn dữ liệu mở này eKMap bổ sung, thay thế và cập nhật các dữ liệu như thủy văn; POI; địa phận hành chính; địa danh; ... tại Việt Nam để đảm bảo dữ liệu chính xác và được cập nhật mới nhất trong lãnh thổ Việt Nam

URL: /v2/maps/osmplus/{z}/{x}/{y}.pbf

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
zMức hiển thị (Yêu cầu)5
xÔ trục X (Yêu cầu)25
yÔ trục Y (Yêu cầu)14

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/v2/maps/osmplus/5/25/14.pbf?api_key={YOUR_API_KEY}"

Response:

Dịch vụ trả về Vector Tile theo đặc tả Mapbox Vector Tile

Dịch vụ bản đồ CTM

Mô tả: Bản đồ CTM (CityMap) được chúng tôi sử dụng dựa trên nguồn dữ liệu mở của OpenStreetMap ở các mức xem nhỏ. Bản đồ CTM phục vụ cho các nhu cầu về bản đồ cho các lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật, công ích, điện-nước-viễn thông, ... Ở các mức xem lớn hơn (z>14) eKMap bổ sung và cập nhật nhiều thông tin đối tượng phục vụ cho nhiều lĩnh vực chuyên biệt khác nhau.

URL: /v2/maps/citymap/{z}/{x}/{y}.pbf

Method: GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
ZMức hiển thị (Yêu cầu)5
xÔ trục X (Yêu cầu)25
yÔ trục Y (Yêu cầu)14

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/v2/maps/citymap/5/25/14.pbf?api_key={YOUR_API_KEY}"

Dịch vụ bản đồ hành chính

Mô tả: Dịch vụ bản đồ cung cấp địa phận đơn vị hành chính Việt Nam, dữ liệu dạng vùng (POLYGON).

URL: /maps/administrative/{z}/{x}/{y}.pbf

Method GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
ZMức hiển thị (Yêu cầu)5
xÔ trục X (Yêu cầu)25
yÔ trục Y (Yêu cầu)14

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/maps/administrative/5/25/14.pbf?api_key={YOUR_API_KEY}"

Dịch vụ bản đồ ranh giới hành chính

Mô tả: Dịch vụ bản đồ cung cấp ranh giới địa phận đơn vị hành chính Việt Nam, dữ liệu dạng đường (LINESTRING)

URL: /v2/maps/boundary/{z}/{x}/{y}.pbf

Method GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
ZMức hiển thị (Yêu cầu)5
xÔ trục X (Yêu cầu)25
yÔ trục Y (Yêu cầu)14

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/maps/administrative/5/25/14.pbf?api_key={YOUR_API_KEY}"

Dịch vụ bản đồ điểm đại diện hành chính

Mô tả: Dịch vụ bản đồ cung cấp điểm đại diện cho các địa phận đơn vị hành chính Việt Nam, dữ liệu dạng điểm (POINT)

URL: /maps/bdm_point/{z}/{x}/{y}.pbf

Method GET

Parameters:

Tham sốMô tảVí dụ
ZMức hiển thị (Yêu cầu)5
xÔ trục X (Yêu cầu)25
yÔ trục Y (Yêu cầu)14

Ví dụ:

$ curl "https://api.ekgis.vn/maps/administrative/5/25/14.pbf?api_key={YOUR_API_KEY}"