Geocoding

Geocoding API thực hiện:

  • Mã hóa vị trí địa lý từ địa chỉ (forward geocoding): Chuyển đổi văn bản vị trí thành tọa độ địa lý, ví dụ chuyển 2 Phố Duy Tân, Hà Nội thành cặp tọa độ (long,lat) 105.787192,21.030761
  • Xác định địa chỉ từ vị trí hoặc mã hóa ngược (reverse geocoding): Biến tọa độ địa lý thành địa danh, địa chỉ. Ví dụ biến 105.78515448589832,21.03069230266462 thành 38 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Để có thể sử dụng dịch vụ Geocoding và đưa ra các gợi ý, đề xuất khi bạn gõ tìm kiếm, chúng tôi có cung cấp dịch vụ AutoComplete giúp bạn xác định được những vị trí mà mình mong muốn.

Chi tiết các API: